គ្មាន​ការ​ប្រកាស​ដើម្បី​បង្ហាញ

តោះមកដឹងប្រភេទគោលដៅទាំង៦ ដែលជួយអោយជីវិតអ្នករស់នៅដោយពេញលេញ?

0
ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមចែក​រំលែក​ពីប្រភេទនៃគោលដៅទាំង​៦ ដែល​អ្នកទាំង​អស់គ្នាអាច​រៀនសរសេរ​ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់គោលដៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី ដែល​នឹង​ជួយ​អោយ​ជីវិត​អ្នកទាំង​អស់គ្នា​រស់នៅ​មានន័យ រស់នៅដោយ​ពេញ​លេញ រស់នៅដោយគ្មានការសោកស្តាយ។ គោលដៅទាំង​ ៦ នោះមាន៖ គោលដៅទី១៖ គោលដៅសុខភាព (Health and Fitness Goals (Good health) ...