វិធីសាស្ត្រ ៥ យ៉ាង ដើម្បីភ្ញាក់ពី​ព្រលឹម

0
3112
Image source: Google

១. មិនត្រូវបរិភោគអាហារក្រោយម៉ោង ៧ ល្ងាច។ អ្នកនឹងគេងលក់បានស្ងប់ស្ងល់ ។ ការគេង គឺសំខាន់ទៅលើគុណភាពនៃការគេង មិនមែនចំនួនម៉ោងដែលគេងនោះទេ។

២. កុំនៅគេងលើគ្រែទៀត បន្ទាប់ពីនាឡិការោល៏របស់អ្នកពន្លឺសំលេងឡើង។ ត្រូវក្រោកពីគេងភ្លាមៗ និងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នក។

៣.​ចាប់ផ្តើមហាត់ប្រាណពេលព្រឹក

៤. កំនត់នូវគោលដៅដែលអ្នកត្រូវភ្ញាក់ពីព្រឹក (Big Hairy Audacious Goals)

៥. ដាក់នាឡិការោល៍របស់អ្នកដើរមុនម៉ោង ៣០ នាទី

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ: The Greatness Guide, Robing Sharma
បកប្រែអត្ថបទដោយ : Admin Rosmeanney